DSC04493

常綠喬木,單幹直立粗大,老莖中部較粗,表面有少量棕皮和葉鞘包被。葉大,簇生於莖頂,葉柄粗壯,具相互分離的尖銳倒刺,葉有一米長左右,呈三菱狀。
                                                了解更多