DSC04494

常綠喬木,原產澳洲,台灣各地庭園,公園,學校都有栽植。肯氏南洋杉
樹皮有橫紋,橫向剝落,新樹皮有金屬光澤的古銅褐色,長圓形的毬果。

 

                                                            了解更多