DSC04467

 

桑樹的果實為多花果,成熟時紫紅色,汁多而甜,常見鳥類取食。嫩葉細切後燙熟,加調味料食用或和在麵粉漿內油炸,味佳。成熟果實可生食或製成果醬果汁等。枝葉煮水喝,具解暑清涼作用。葉可以養蠶。樹皮可以作為造紙原料或是作成繩索利用。桑樹含有許多有效成分,根部表皮有一層薄薄的白皮,叫做『桑白皮』可以當藥使用。
                                                        了解更多