DSC04471

 

                             別名:小本苦林盤、台灣連翹、苦林盤
                              原產地:南美
                      簡介:常綠性灌木,可供綠籬樹,株高3–5公尺,
分枝多。小枝柔軟而下垂,幼嫩的部分有毛;葉對
生或叢生,全緣; 春至秋季開花,總狀花序腋出頂
                     生,花冠藍紫或白色。
                     用途:觀賞,適合種成綠籬,也可培育成古樹盆景。
                     有毒部位:果實
                     中毒症狀:誤食造成腹痛、腹瀉、昏昏欲睡、發燒等症狀

 

                                                      了解更多