DSC04472

 

觀音棕竹為多年生草本,其長枝幹上密生覆蓋著交錯的黑色長絲狀物,易剝落下來而露出如竹節般翠綠的莖節,單幹直立叢生,呈矮灌木狀,直立莖,另具有地下根莖。葉為掌狀裂葉形,叢生於枝條上,葉端呈咬切狀,葉面摺襞具光澤。
                                                     了解更多