DSC04483

 

                         李時珍《本草綱目》說它形如水楊子,而味似梅,故稱楊梅。是我國著名之果樹,果圓球形,夏季成熟時為鮮紅色,生食生津止渴,亦可做蜜餞、果醬等,極適合種植於庭園內觀賞及誘鳥。繁殖採播種或扦插,春、秋季較為適宜。
                                                      了解更多