DSC04492

 

                       杜鵑花在臺灣主要分布在北部,多為平戶杜鵑皋月杜鵑西   洋杜鵑等品種, 因為它長滿了絨毛的葉片,既能調節水分,又能吸住灰塵,最適合種在人多車多空氣污濁的大都市,可以發揮清淨空氣的功能。 
                                                     了解更多