DSC04462

 

常綠大喬木,樹幹通直,樹高可達30m,直徑可達1.8m。
邊心材明顯,邊材淡紅色,心材紅褐色,生長輪明顯,
環孔材,導管間隔整齊,木質線微細,木理通直、木肌粗。
木材堅重,刨削及其他加工容易,刨面研磨後可顯出精美
光澤。耐蟲、耐腐性極強。

 

                                                     了解更多